De koop en verkoop van onroerend goed (ook wel vastgoed of onroerende zaak genoemd) is een complex proces. De bank wil pas een hypotheek geven als iemand daadwerkelijk eigenaar van een huis is. De verkopende partij wil het huis echter pas overdragen als hij er zeker van is dat hij zijn geld krijgt. Het verkoopbedrag van het huis moet ook nog eens zonder complicaties van de ene bank naar de andere bank overgeheveld worden.

De notaris is de spil in dit hele proces. Hij begeleidt de verkoper en koper en zorgt dat alle afspraken formeel worden vastgelegd. Denk hierbij aan de volgende akten:

  • koopakten/-contracten met afspraken tussen koper en verkoper over prijs, datum van overdracht en ontbindende voorwaarden. Overigens kunnen verkoper en koper dit contract ook zelf opstellen of doet hun makelaar dit.
  • leveringsakten/overdrachtsakten. Koper, verkoper en notaris ondertekenen de leveringsakte (de inhoud hiervan komt voort uit de koopakte) bij de notaris waarna de sleutels worden overgedragen. Is de leveringsakte verwerkt in het Kadaster en andere openbare registers? Dan pas mag de koper zich eigenaar noemen.
  • hypotheekakten waarin vastgelegd is dat een huis het onderpand is voor een hypotheeklening van een bank.

Naast de koop en verkoop van onroerend goed houdt de notaris zich bezig met de begeleiding van executieveilingen en de formele afwikkeling van een splitsing in een gebouw (een huis wordt opgedeeld in meerdere appartementen).

Werkzaamheden