Binnen dit rechtsgebied heeft de notaris als taak het juridisch vastleggen en begeleiden van de oprichting van rechtspersonen als bv’s en nv's, coöperaties, verenigingen en stichtingen, vennootschappen onder firma. Ook speelt de notaris een rol bij:

  • statutenwijzigingen;
  • bedrijfsopvolging, fusie, splitsing en overdracht van ondernemingen;
  • het verhandelen, intrekken, verpanden of certificeren van aandelen.

Werkzaamheden