Binnen dit rechtsgebied heeft de notaris als taak het juridisch vastleggen en begeleiden van:

  • Testamenten - Cliënten leggen in het testament vast wie wat erft.
  • Voogdij - Ouder(s) leggen vast wie de zorg voor de kinderen krijgt, als er iets met hen gebeurt.
  • Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden -  Partners die trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten, kunnen afspreken dat bepaalde bezittingen (inkomen, goederen, vermogen) en schulden apart moeten blijven.
  • Schenkingen - Soms levert het fiscaal voordeel op om bepaalde schenkingen vast te leggen bij de notaris.
  • Afwikkelen van nalatenschappen -  Bij een overlijden adviseert de notaris de erfgenamen over de mogelijkheden om een erfenis wel of niet te accepteren. Verder zorgt hij ervoor dat het vermogen en goederen van de overleden persoon volgens het testament wordt verdeeld over de erfgenamen.