Samenwonen? Regel meteen ook de erfenis

Samenwoners die niets geregeld hebben komen voor nare verrassingen te staan wanneer hun partner overlijdt. De nalatenschap gaat dan volledig naar de familie.

Tips

Maak een testament of pas je testament aan als de omstandigheden in je leven wijzigen:
Een kind, samenwonen, een scheiding , een eigen bedrijf. Raadpleeg de notaris om te kijken of wat jij wilt al door de wet geboden wordt of dat daarvoor nog een akte nodig is.

Jezelf inschrijven op het zelfde adres als een partner is niet hetzelfde als een partnerschap met rechten en plichten.
Daarvoor is een huwelijk, een partnerschapsregistratie en/of een testament nodig. Met een samenlevingsovereenkomst kun je bijvoorbeeld geen voogdij regelen of erfgenamen aanwijzen.

Zie je er na tegenop om (opnieuw) te trouwen?
Sluit dan een geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst met testament.

 

 

 

Algemene Informatie